Psykologtjenester i Oslo

Om meg

Mitt navn er Patrick Faaland. Jeg har jobbet som psykolog siden 2015. Har 2-årig videreutdannelse i kognitiv atferdsterapi. Jobber for tiden med min doktorgrad på NTNU innen behandling av søvnforstyrrelser, samt på St. Olavs hospital i søvnklinikken. Tidligere jobberfaring innen habiliteringstjensten, rus og avhengighet, samt privatpraksiserende søvnpraksis i Tønsberg.

Jeg anser meg selv som en empatisk og effektiv psykolog, med gode pedagogiske egenskaper. Jeg har spesialkompetanse innen søvnforstyrrelser og behandling av disse problemene, med forskningskompetanse innen samme fagfeltet. Jeg har gode resultater fra behandling av søvnforstyrrelser.