Psykologtjenester i Oslo

Priser

Konsultasjon 30 min (1200kr), 45 min (1800kr), per etterfølgende kvarter (600kr)

Erklæring/uttalelser/rapporter/henvisning etter timesats på (1450kr)

Leie lyslampe (300kr per uke)

Leie Blåblokkerende briller (75kr per uke)

Foredragspris ved forespørsel

Betaling skjer via faktura per mail eller post.