Psykologtjenester i Oslo

Søvnproblemer

Utredning og behandling av søvnforstyrrelser.

 

Mange sliter med dårlig søvn, som kan gi alvorlige helseplager og gi dårligere livskvalitet. Søvnproblemer kan oppleves som svært belastende og kan ofte gå utover arbeid og vårt sosiale liv. En tredel av befolkningen rapporterer om perioder med dårlig søvn, og opp mot 10 % opplever vedvarende søvnproblemer gjennom livet. Søvnproblemer er ikke kun forbeholdt voksne, hvor man ser økende tendens til søvnproblemer hos barn og ungdom de siste årene.

Det finnes en rekke forskjellige søvnsykdommer, som deles inn i seks kategorier: Insomni, hypersomni, døgnrytmeforstyrrelser, «restless legs», søvnapné og parasomnier.  Stress, tanker og bekymringer kan fremprovosere søvnløshet i perioder. Mange opplever å måtte bruke lang tid på å sovne, tidlige oppvåkninger, trøtthet på dagtid, problemer med drømmer og andre uønskede og forstyrrende elementer. Ønsker du å lese mer om disse søvnforstyrrelsene finnes mye informasjon på Nationalt kompensesenter for søvn

 

Mange kan oppleve bedre søvn gjennom ikke-medikamentell behandling. Dette kan gjøres gennom fokus på søvnhygiene, kognitiv atferdsterapi og fototerapi.

 

Jeg tilbyr undervisning for bedrifter og helseforetak innen søvn og stressmestring. For helseforetak er undervisningen både tilrettelagt direkte til personalet for egen søvnhygiene og eventuelt terapeutisk/miljøterapeutisk behandling av pasienter innen psykiatri og somatikk. Jeg har mål om at du skal bli mer kompetent til å håndtere din egen og andres søvnproblemer.