Psykologtjenester i Oslo

Behandling av søvnproblemer

Vi mennesker kan oppleve en rekke vanskelige situasjoner i løpet av livet. Gjennom forståelse og kunnskap vil vi lettere kunne håndtere vanskelige følelser og handlinger i hverdagen. Mange sliter søvnforstyrrelser og søvnproblemer, i befolkningen omfatter dette omlag 10%. Individer med andre psykiske vansker sliter omtrent 50% av dem søvnproblemer i tillegg.

Behandlingen av søvnproblemer sees ut fra hvilke utfordringer man opplever. Enkelte vil respondere godt på fototerapi, andre trenger riktige råd til å få sove bedre, mens andre vil ha behov for terapi. Det finnes en rekke tiltak og intervensjoer som helsepersonell kan bruke i møte med pasienter.

Den mest effektive behandlingen ved søvnproblemer ansees av flere å være CBT-I (kognitiv atferdsterapi for insomni) Les mer om kognitiv terapi på kognitiv.no.

Utredning og kartlegging av søvnproblemer foregår gjennom subjektive måleinstrumenter og kartleggingsverktøy, som omfatter utdypende spørsmål om: dagtidaktivtet, hvordan man sover, søvndagbok, informasjon fra pårørende og ens opplevde søvnkvalitet.

Jeg kan tilby foredrag innen CBT-I, søvntiltak på gruppe og individnivå, kartlegging av søvnproblemer, hjelp til å designe søvnskoler og tiltak på døgnavdelinger. I tillegg tilbyr jeg foredrag og fagdager for bedrifer med fokus på hverdagsmestring av stress, søvntiltak, konsulentvirksomhet for tursnus, samt generelle foredrag om psykisk helse og søvn.